Іноземні документи про повну середню освіту

Процедура визнання документів про освіту та подання заяви на проведення цієї процедури у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія

©Pixabay
©Pixabay

Процедура офіційного визнання проводиться для іноземних свідоцтв про освіту/документів про освіту, які підтверджують факт отримання повної середньої освіти в країні їх видачі. У разі продовження навчання в школі в землі Мекленбург-Передня Померанія процедура офіційного визнання не застосовується. Рішення про зарахування до загальноосвітньої школи приймається керівництвом школи після попереднього спілкування з особами, наділеними батьківськими правами, або безпосередньо з повнолітнім учнем.

Визнання не можливе лише в тому випадку, якщо іноземний документ про повну середню освіту не є еквівалентним документу про освіту федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія. Заява на визнання документа про освіту подається в довільній письмовій формі до Міністерства освіти та денного догляду за дітьми землі Мекленбург-Передня Померанія. 

Документи про повну середню освіту, отримані за кордоном, може бути визнано еквівалентними одному із зазначених нижче трьом документам про освіту:

Berufsreife (атестат професійної зрілості)

Для встановлення еквівалентності іноземного документа про повну середню освіту атестату Berufsreife (атестату професійної зрілості) мають бути задоволені такі мінімальні умови:

 1. наявність підтвердження успішного відвідування принаймні дев’яти послідовних класів загальноосвітньої школи;
 2. представлення загальних і підсумкових оцінок із таких предметів:
  • рідна мова;
  • математика;
  • природничий предмет;
  • суспільствознавчий предмет.

Заяву на визнання документа про освіту може бути подано в довільній письмовій формі до Міністерства освіти та денного догляду за дітьми землі Мекленбург-Передня Померанія.

Mittlere Reife (атестат про загальну середню освіту)

Для встановлення еквівалентності іноземного документа про повну середню освіту атестату Mittlere Reife (атестату про загальну середню освіту) мають бути задоволені такі мінімальні умови:

 1. наявність підтвердження успішного відвідування принаймні десяти послідовних класів загальноосвітньої школи;
 2. представлення загальних і підсумкових оцінок із таких предметів:
  • рідна мова;
  • іноземна мова;
  • математика;
  • природничий предмет;
  • суспільствознавчий предмет.

Заяву на визнання документа про освіту може бути подано в довільній письмовій формі до Міністерства освіти та денного догляду за дітьми землі Мекленбург-Передня Померанія.

Hochschulzugangsberechtigung (документ про освіту, який дає право на вступ до вищого навчального закладу)

Документи про освіту, отримані за кордоном, які дають право на вступ до вищого навчального закладу, визнаються на основі Постанови про іноземні документи про освіту для вступу до вищих навчальних закладів землі Мекленбург-Передня Померанія.

Проходження офіційної процедури визнання в Міністерстві освіти та денного догляду за дітьми землі Мекленбург-Передня Померанія, як правило, не потребується. Під час процедури прийому на навчання вищі навчальні заклади самостійно кваліфікують іноземні документи про освіту, а також визначають загальний бал.

Якщо в окремих випадках необхідна офіційна процедура визнання, можна в довільній письмовій формі подати заяву про визнання документа про вищу освіту до Міністерства освіти та денного догляду за дітьми землі Мекленбург-Передня Померанія.

Процедура подання заяви

Для проведення процедури визнання необхідно надіслати поштою (не електронною поштою) такі документи:

 • заповнений бланк заяви;
 • посвідчення особи;
 • актуальна довідка про реєстрацію за місцем проживання (у якості підтвердження місця проживання/постійного перебування в землі Мекленбург-Передня Померанія, видана не пізніше, ніж за 6 місяців);
 • автобіографія в табличній формі (лише щодо освітнього шляху);
 • офіційно засвідчена копія перекладу свідоцтва про освіту з доданою копією оригіналу іноземного свідоцтва про освіту або іншого документа про освіту (підготовлена присяжним перекладачем у Німеччині);
 • довідка на підтвердження статусу біженця відповідно до Закону про вимушених переселенців і біженців (Bundesvertriebenengesetz), якщо застосовно;
 • довідка на підтвердження факту зміни імені/прізвища, якщо застосовно.

Бланк заяви

Офіційне засвідчення можна провести, наприклад, у державних установах або органах міста чи округу або в нотаріусів.

Переклади можуть бути розглянуті лише за наявності в перекладача оригіналу або офіційно засвідченої копії документа, викладеного іноземною мовою.

Переклад, зроблений за кордоном, не розглядається. Тому необхідно, щоб переклад німецькою мовою був підготовлений офіційно акредитованим присяжним перекладачем або щоб такий перекладач підтвердив точність і повноту перекладу. Перелік офіційно акредитованих присяжних перекладачів у Німеччині розміщено за посиланням www.justiz-dolmetscher.de.

Якщо ви проживаєте у федеральній землі, відмінній від землі Мекленбург-Передня Померанія, за визнання свідоцтва про освіту відповідає орган із визнання свідоцтв відповідної федеральної землі.

Визнання оформлюється не у вигляді свідоцтва, а у вигляді рішення, за яке також стягується адміністративний збір згідно з Постановою про витрати, пов’язані з виконанням обов’язків Міністерства освіти та денного догляду за дітьми (Kostenverordnung Bildungsministerium - KostVO BM M-V).

Заяву необхідно надіслати на вказану нижче адресу:

Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern (Міністерство освіти та денного догляду за дітьми федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія)
Abteilung 2 - Schule und Lehrkräftegewinnung, Referat 230
z.Hd. Claudia Jungbluth
Werderstraße 124
19055 Schwerin

Правова основа

§ 68 Закону про шкільну освіту землі Мекленбург-Передня Померанія (Schulgesetz – SchulG M-V) у поєднанні з положеннями про шкільну освіту землі Мекленбург-Передня Померанія та чинними постановами Постійної конференції міністрів освіти та культури федеральних земель.

Додаткову інформацію про отримані за кордоном документи про освіту розміщено

в базі даних з інформацією про оцінку іноземних документів про освіту (Anabin)на порталі з питань визнання в Німеччині

Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung 2 - Schule und Lehrkräftegewinnung, Referat 230

Werderstraße 124
19055 Schwerin

Claudia Jungbluth

Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung M-V

Tel: 0385 588 17237

E-Mail: C.Jungbluth@bm.mv-regierung.de