Школа

©Shutterstock
©Shutterstock

Шкільне навчання у землі Мекленбург-Передня Померанія є обов'язковим. Як правило, всі українські учні приймаються місцевими відповідними школами та залучаються до навчального процесу. Педагог, який має відповідну кваліфікацію, спочатку проводить тестування на визначення рівня знання мови учня. Залежно від того, чи дитина може добре спілкуватися німецькою мовою, чи вміє читати та писати, вона або залишається в школі, або переходить до так званої місцевої школи з інтенсивною програмою за напрямом «Німецька мова як друга мова» (DaZ).

Вчителі німецької мови як другої мови

Вчителям, які хочуть викладати німецьку мову учням,​котрі недостатньо або зовсім не володіють мовою, потрібна спеціальна професійна підготовка. Вчителі, які беруть участь у викладанні інтенсивної програми, пройшли спеціальну професійну підготовку або підвищення кваліфікації за напрямом «Німецька мова як друга мова». Інститут розвитку якості у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія проводить підвищення кваліфікації вчителів.

Шкільна система

 Шкільна система у Мекленбург-Передня Померанія є дворівневою та відкритою. Залежно від таланту та потреби у навчанні учні можуть переходити в інший тип школи.

  • Початкова школа: До розкладу уроків впродовж перших чотирьох навчальних років входять такі навчальні предмети: читання, письмо, арифметика. Таким чином закладається фундамент для самостійної трудової діяльності та навчання у подальшому житті.
  • Незалежний від типу школи орієнтаційний рівень: Після початкової школи додається незалежний від типу школи орієнтаційний рівень, який, як правило, проводиться в регіональних та загальноосвітніх школах. Він триває впродовж двох навчальних років. Наприкінці орієнтаційного рівня школа дає рекомендацію щодо подальшої кар'єри для кожного учня.
  • Регіональна школа: У регіональних школах учні отримують серйозну основну загальну освіту та підготовку до переходу до трудової діяльності. Після завершення 10 навчального року видається атестат про середню загальну освіту.
  • Загальноосвітня школа: У загальноосвітніх школах учні та учениці навчаються спільно. В основному у загальноосвітній школі вони можуть отримати всі шкільні атестати — від атестата професійної зрілості, атестата про середню загальну освіту до свідоцтва про закінчення середньої школи. 
  • Гімназія: У гімназії учні навчаються від 7 включно до 12 навчального року до отримання атестата про закінчення середнього загальноосвітнього закладу, атестата зрілості. За цей час вони отримують поглиблену загальну освіту, яка їм знадобиться для навчання у вищому навчальному закладі або здобуття професійної кваліфікації. 
  • Спеціальна школа: Учні з особливими освітніми потребами, які не можуть отримати належний рівень навчання у спільних класах, навчаються у спеціальних школах. Вчителі, які мають кваліфікацію в корекційній педагогіці, спеціалізуються на навчанні дітей з особливими освітніми потребами.
  • Школа продовженого дня: Школи продовженого дня не слід розглядати як окремий тип шкіл, вони скоріше є варіантом для навчання та догляду за учнями впродовж усього дня. Окрім викладання навчальних предметів, вони інтегрують у повсякденне шкільне життя міжпредметне навчання, підтримку у виконанні домашніх завдань, пропозиції щодо дозвілля та спорту. 
  • Незалежні (альтернативні) школи: Крім державних шкіл, існують також усі типи шкіл від приватних інституцій. Незалежними приватними інституціями можуть бути спілки чи товариства, приватні чи церковні організації, або приватні особи.